Proč jít do strategické aliance a jaké tam jsou překážky?

Libor Zinkaizl

Uvažujete nad akcelerací vašeho byznysu a tak zvažujete různé možnosti, jak toho dosáhnout? Zamýšleli jste se nad aliancí? Aliance jsou velmi zajímavým typem spolupráce právě v moderním byznysu. Přinášejí mnoho výhod, ale jako všechno i zde se najdou nějaké možné překážky, které určitě stojí za zvážení, než spolupráci s dalším subjektem navážete. Jaká jsou specifika této formy?

Každá firma, která hraje sama za sebe, má nějaké výsledky, nějaký tržní podíl, působí na určitém trhu… Vstupem do aliance se otevírají nové možnosti. Ať už naváže spolupráci s jednou nebo s více společnostmi ovlivňuje to jejich výsledky. Se vstupem do aliance se zvyšují jejich prodeje, kterých by jinak sami nedosáhly nebo velmi složitou cestou. Jedná se o velmi efektivní způsob, jak vstoupit na nové trhy nebo do nového tržního segmentu. Takto lze oslovit nové cílové skupiny, které by bylo složité získat s ohledem na již existující firmy na trhu.

Výhody aliancí

S aliancí přichází i nové dovednosti a technologie, které se v alianci sdílejí, a tím se všechny společnosti rozvíjejí. Jelikož spolupracují na společném záměru, mohou si snížit nebo rozdělit fixní náklady a zdroje nutné pro byznys. Například společné sdílení HR, náklady na marketing nebo investice do vývoje nových výrobků. S tím se pojí zasažení širšího trhu v případě spojení dvou firem z odlišných odvětví, díky vývoji inovativních výrobků pro oba trhy. Například vytvoření aplikace na analýzu trendů v daných oblastech podnikání nebo bateriovou platformu pro ukládání elektrické energie apod. 

Sdílením svých zdrojů umožňují aliance vytvářet nové byznysové vztahy s novými distribučními kanály. Tím se zvyšuje dosažitelnost produktů a služeb. Například sdílením výrobních kapacit navýšit produkci, a tím mít možnost oslovit větší odběratele a získat možnost oslovení jejich zákazníků. Pokud jste se někdy zabývali vstupem na zahraniční trhy, jistě víte, jak je to komplexní a složitý proces. Spojením lokálních firem nebo lokálních s mezinárodními firmami se zrychlí a zjednoduší vstup na nové mezinárodní trhy. 

Spojení firem podporuje i zvýšení image firmy na trhu. Pokud je jedna firma u specifických zákazníků dobře známá, otevírá tím možnost i druhé firmě zvýšit si důvěryhodnost svého brandu. Krásným příkladem je spojení společnosti Apple a MasterCard, kde Apple získal díky spolupráci s MasterCard důvěryhodnost v oblasti online plateb a MasterCard zvýšil svoji prestiž u uživatelů výrobků Apple.

Rizika aliancí

Tolik k výhodám, které přinášejí aliance. Jak jsme již avizoval v úvodu, najdou se zde i nevýhody. Jednou z nich je špatný management. Ve strategických aliancích jsou společnosti odpovědné za svoji část byznysu a nemají žádnou odpovědnost za podnikání druhého subjektu, z čehož plyne chabý management společné aliance. Potenciálním rizikem je nedostatečná komunikace nad tím, co obě společnosti spojilo. Důsledkem této špatné komunikace jsou špatná rozhodnutí, a ty mohou vést ke snížení kredibility a byznysu. 

Není úplně nezbytné, aby společnosti spojené do aliance měly vždy úplně stejné podmínky spolupráce. Ale pokud to vede vlivem nečestnosti při společných dealech k finanční ztrátě jednoho z nich, může to mít vážné důsledky pro další pokračování. Vždy existuje určitá míra rizika spojená s nezdarem společnosti bez ohledu na to, jak moc jste připraveni na strategickou alianci. Pokud jeden z aliančních partnerů selže ve svých byznysových operacích, může to ohrozit i vaši reputaci.

Objevit se může i bariéra různorodých kultur a jazyků. Situace vzniká v případě, kdy dvě firmy naváží spolupráci a pocházejí z odlišných kultur a jazykového prostředí. Může to být zdrojem konfliktů a nedorozumění mezi zaměstnanci obou společností. S tím souvisí i riziko konfliktů v případě spojení dvou firem s odlišnou firemní a pracovní kulturou nad společným projektem. Většinu času firmy tvrdě pracují na identifikaci potenciálního konfliktu a vytváření bezpečnostních pravidel, které ale stejně v neočekávané situaci selžou. 

Vstupem do aliance dáváte oprávnění svému partnerovi nahlédnout do vašich interních byznysových procesů, a tím vzniká potenciální riziko zranitelnosti. Například pokud má váš partner přístup k vašim počítačům a datům, může vám zcizit důležité informace a použít je proti vám. Totéž se může týkat přetahování lidských zdrojů. Narazit můžete i na právní spory, které mohou vést k poškození dobrého jména vaší firmy. Například oba partneři v alianci jsou odpovědni za to, když jeden z nich dodá vadný výrobek.

Jaké jsou výhody spolupráce s externí společností při vytváření aliancí.

Jedná se o nestranný subjekt, jehož zájmem je udržet si nadhled a objektivnost. Pomocí jasně definované smluvní spolupráce mezi potenciálními aliančními partnery a správcovským subjektem se výrazným způsobem eliminují potenciální rizika vznikající aliance. Ošetří se všechny pravidla a podmínky spolupráce, nadefinuje se vize a strategie společného záměru a parametry výsledků, kterých se má dosáhnout. A nejen to.

Po celou dobu fungování aliance dohlíží na hladkou spolupráci, řeší konflikty a předchází potenciálním rizikům selhání spolupráce. Etabluje projektového manažera, který řídí spolupráci mezi aliančními partnery. Nejste na alianci sami, svoji pozornost zaměřujete na své silné stránky v byznysu a nezabýváte se operativním řízením spolupráce. Aliance pomůže nejen vytvořit, ale především iniciovat chytré aliance.

Pokud vás aliance zajímají a přemýšlíte nad jejich využitím ve vašem byznysu, využijte možnosti členství v České podnikatelské alianci a pobavíme se o jejich možnostech.

Mohlo by vás také zajímat

13. 11. 2023

Právní služby

MÁ SMYSL SI REGISTROVAT OCHRANNOU ZNÁMKU A CO TO VLASTNĚ OCHRANNÁ ZNÁMKA JE?

23. 10. 2023

Právní služby

WHISTLEBLOWING – ÚČINNOST NOVÉHO ZÁKONA SE BLÍŽÍ!

23. 10. 2023

Marketing

Dosáhněte vyšších zisků efektivním online marketingem

17. 10. 2023

IT technologie

Zveme vás na konferenci o revoluci v pořízení firemního systému

Přihlaste se k odběru našich článků

Pravidelnou dávku nového obsahu našeho magazínu budete
dostávat přímo do e-malové schránky. Žádný spam. Slibujeme!

Pravidelnou dávku nového obsahu našeho magazínu budete dostávat přímo do e-malové schránky. Žádný spam. Slibujeme!