Slovník pojmů

A

Aliance
Neboli spolek. Co je to aliance? Jedná se o určitý vztah mezi dvěma či více rovnoprávnými partnery.

Asociace
Mezi synonyma můžeme použít například sdružování, společenství či spojení. Asociace v podnikání můžeme chápat jako formu spolupráce.

Aktiva
Za aktiva se považuje majetek či hospodářské prostředky firmy. Co všechno je majetek? Vlastně vše, co slouží podnikateli k jeho podnikání (peníze, pohledávky, licence a jiné majetkové hodnoty).

B

Business model
Obchodní model je základem každé firmy. Jak bude firma vydělávat peníze? Přesně to vám řekne business model. Obchodní model se může týkat celé firmy nebo také konkrétního produktu. Nezapomeňte, že business model musí vzniknout ještě před začátkem podnikání.

K

Klub
Neboli spolek, organizace či sdružení. Můžeme mít podnikatelské kluby, sportovní kluby, hudební kluby a tak dále. Jedná se o určitou skupinu lidí, která se setkává pravidelně za konkrétním účelem.

Konkurence
Konkurenci by ve svém podnikání měl znát každý. Můžeme si pojem vyložit také jako soupeření či soutěžení. S konkurencí se setkáváme nejčastěji na trhu, kde chceme realizovat své podnikatelské zájmy. Přemýšlíte, v čem podnikat? Zkontrolujte si předtím konkurenční prostředí.

O

Obchodní firma
Obchodní firma je název, pod kterým je daný podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Bohužel se v dnešní době pojem obchodní firma používá čím dál méně a také se často plete. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě.

P

Podnikání
Jaká je definice podnikání? Jak podnikat? Podnikání je samostatná činnost prováděná podnikatele za účelem dosažení zisku pod vlastním jménem na vlastní náklady. Stručně řečeno podnikání je vždy na vlastní pěst. Podnikat může v ČR fyzická i právnická osoba, která má živnostenské oprávnění.

Provozovna
Pro svůj business potřebujete místo tzv. provozovnu. A je jedno zda se jedná o prodejnu, dílnu, výrobní závod nebo kancelář. Každý prostor, kde provozujete své podnikání se nazývá provozovna.

S

Start-up
Jako start-up můžeme označit nově založený podnik, který se rychle vyvíjí a má předpoklady k úspěchu.

SWOT analýza
Jedná se o základní metodu strategické analýzy. Zkratka SWOT je z anglického originálu: S jako Strengths (silné stránky), W jako Weaknesses (slabé stránky), O jako Opportunities (příležitosti) a T jako Threats (hrozby). SWOT analýza vám tedy ukazuje slabé i silné stránky vašeho podnikání.

U

Unique Selling Proposition
Neboli USP je váš prodejní argument. Co to znamená? USP vlastně definuje unikátní vlastnost vašeho produktu či služeb. Například pokud pořádáte mastermind setkání a děláte je jinak než konkurence, je to váš prodejní argument (vaše USP).